Książka przychodów i rozchodów

Poprowadzimy dla Państwa księgowość opartą o książkę przychodów i rozchodów. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Podatki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji.

 

Kadry

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • prowadzenie spraw BHP.

 

Inne Usługi

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym.

 

Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów (KPiR) dla firm z różnych branży. Na bieżąco śledzimy obowiązujące przepisy i zmiany w prawie podatkowym. Księgi prowadzimy sumiennie i solidnie. Dbamy również o to, aby maksymalnie zracjonalizować wydatki firmy naszego klienta. Zawsze wyszukujemy dostępne ulgi, które pomogą Państwu obniżyć płacone podatki.

KPiR – podstawa prawna

Rozliczenia na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów oparte są o rozporządzenie Ministra Finansów, które zostało wydane 26.08.2003 roku (Dz. U. Nr 152, poz. 1475). Naszą działalność opieramy także o znajomość ustawy „O podatku dochodowym od osób fizycznych” z 26.07.1991 roku. Kwestią KPiR obejmuje przede wszystkim rozdział o kosztach uzyskiwania przychodów i amortyzacji środków trwałych.

Kogo obowiązuje książka przychodów i rozchodów?

Na podstawie książki przychodów i rozchodów rozliczają się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są podatkowani podatkiem liniowym w wysokości 19%. Ten sposób rozliczeń dotyczy również firm, które płacą podatki na zasadach ogólnych (przychody firmy nie mogą przekroczyć 1,2 miliona euro).
KPiR mogą prowadzić również spółki cywilne, jawne i partnerskie, których nie obowiązuje pełna księgowość (księgi rachunkowe).

KPiR – zalety

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów pozwala wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej wszystkie wydatki, które są powiązane z uzyskaniem przychodów firmy. Do kosztów prowadzonej działalności możemy wliczyć zakup materiałów biurowych, przejazdy w celu dopełnienia spraw służbowych. To pozwala płacić podatki wyłącznie od faktycznych zarobków firmy (dochodów), a nie całej kwoty przychodu przedsiębiorstwa. W koszty przychodów można również wliczać faktury, których jeszcze całkowicie nie uregulowaliśmy.

KPiR – wady

Książka przychodów i rozchodów wymaga skrupulatności. Wszystkie zapisy muszą być poprawne formalnie, wyczerpująco opisane. Przedsiębiorca musi również gromadzić wszystkie dokumenty księgowe. Każdy wydatek należy potwierdzić fakturami i rachunkami. Nierzetelnie wykonane zapisy w KPiR wiążą się z sankcjami ze strony organów kontrolujących (urzędów skarbowych).

Książkę przychodów i rozchodów należy prowadzić łącznie z ewidencją wyposażenia, kartami przychodów pracowników, książką kontroli środków trwałych.

Zapraszamy do przejrzenia szczegółowej oferty oraz osobistej wizyty w siedzibie naszego biura.

Z naszego bloga

Kilka ciekawych artykułów:

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 2015 roku

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 2015 roku

Ministerstwo Finansów opracowało nowe regulacje w przepisach dotyczących podatku VAT. Zmiany te weszły w życie od 1.01.2015 roku. Zmiany niestety nie są korzystne dla przedsiębiorców – oznaczają wzrost kosztów i brak pewności w rozliczeniach. Nowe regulacje...

Zasady stosowania akcyzy od 2015 roku

Zasady stosowania akcyzy od 2015 roku

W ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 24.11.2014 roku, znalazły się m.in. zapisy dotyczące nowych zasad stosowania akcyzy. Ustawa w życie weszła 1.01.2015 roku. Obowiązek...

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących w 2015 roku

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących w 2015 roku

W latach 2015-2016 wprowadzone zostaną zmiany w obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów opracowało już projekt rozporządzenia, które ma zlikwidować limity dotyczące zwolnień z kas rejestrujących dla lekarzy, stomatologów,...

Częstochowa

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek od 8.30 – 16.00

Sobota od 8.30 – 13.00

Co nas wyróżnia?

 • Wysoka rzetelność
 • Korzystne ceny
 • Wygodne rozwiązania
 • Doświadczenie, 15 lat na rynku
 • Wygodny dojazd do biura

Kompleksowe usługi dla:

 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek jawnych
 • Spółek cywilnych
 • Spółek komandytowych
 • Spółek partnerskich
 • Osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • jak również inne usługi finansowo księgowe według indywidualnych ustaleń z klientem.

 

Formularz

Masz pytanie? A może chciałbyś umówić spotkanie? Proszę o wypełnienie formularza.