Zasady ewidencji ryczałtowanej (ryczałtu)

Poprowadzimy dla Państwa księgowość opartą o ryczałt. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Podatki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji.

 

Kadry

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • prowadzenie spraw BHP.

 

Inne Usługi

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym.

 

Ryczałt jest uproszczoną formą księgowości, która bierze pod uwagę wyłącznie przychody przedsiębiorstwa pomijając koszty działalności. Rozliczenia podatków na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego opierają się o zapisy II rozdziału ustawy z 20 listopada 1998 roku.

Stawki ryczałtu są stałe – ustawa nie uzależnia ich od wysokości przychodów. Ryczałt ma charakter liniowy, a stawki procentowe przypisane są do konkretnych branż, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Taka forma opodatkowania jest korzystna dla firm, które nie ponoszą dużych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Ryczałt jest nierentowny dla firm, które zakupują towary, płacą czynsz i ponoszą inne wydatki w związku z prowadzeniem działalności.

Rozliczenia w formie ewidencji ryczałtowanej mogą wykonywać wyłącznie firmy, których przychód w ubiegłym roku podatkowym był nie wyższy niż 150 000 euro. W przypadku spółek, liczone są kwoty przychodów wszystkich wspólników (z prowadzonej spółki). W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzili w poprzednim roku działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki, nie sumuje się przychodów do wyliczenia limitu.

Plusem ryczałtu jest uproszczenie prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy muszą bowiem prowadzić wyłącznie ewidencję przychodów i gromadzić dokumenty, które potwierdzają ich wysokość. Odpada zaś obowiązek gromadzenia dokumentacji potwierdzającej koszty uzyskania przychodów.

Z naszego bloga

Kilka ciekawych artykułów:

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 2015 roku

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 2015 roku

Ministerstwo Finansów opracowało nowe regulacje w przepisach dotyczących podatku VAT. Zmiany te weszły w życie od 1.01.2015 roku. Zmiany niestety nie są korzystne dla przedsiębiorców – oznaczają wzrost kosztów i brak pewności w rozliczeniach. Nowe regulacje...

Zasady stosowania akcyzy od 2015 roku

Zasady stosowania akcyzy od 2015 roku

W ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 24.11.2014 roku, znalazły się m.in. zapisy dotyczące nowych zasad stosowania akcyzy. Ustawa w życie weszła 1.01.2015 roku. Obowiązek...

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących w 2015 roku

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących w 2015 roku

W latach 2015-2016 wprowadzone zostaną zmiany w obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów opracowało już projekt rozporządzenia, które ma zlikwidować limity dotyczące zwolnień z kas rejestrujących dla lekarzy, stomatologów,...

Częstochowa

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek od 8.30 – 16.00

Sobota od 8.30 – 13.00

Co nas wyróżnia?

 • Wysoka rzetelność
 • Korzystne ceny
 • Wygodne rozwiązania
 • Doświadczenie, 15 lat na rynku
 • Wygodny dojazd do biura

Kompleksowe usługi dla:

 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek jawnych
 • Spółek cywilnych
 • Spółek komandytowych
 • Spółek partnerskich
 • Osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • jak również inne usługi finansowo księgowe według indywidualnych ustaleń z klientem.

 

Formularz

Masz pytanie? A może chciałbyś umówić spotkanie? Proszę o wypełnienie formularza.